^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mesaj Rektè Inivèsite Leta d Ayiti a nan okazyon rantre ane 2017 la

Jan tradisyon an vle li a, premye jou nan ane a, se okazyon pou fè swè bay fanmi, zanmi ak kolaboratè. Lapè, Lanmou, Kè kontan, Lasante, Lajwa, Pwosperite ak Serenite se bonjan swè sa yo Konsèy Egzekitif la fè tout manm pèsonèl akademik la, pèsonèl administratif la ak tout etidyan yo. Swè sa yo al jwenn  tout popilasyon an tou, sitou kolèg ak zanmi ki nan  lòt Sant Ansèyman Siperyè peyi nou an, piblik, piblik-prive tankou prive.

 Pou peyi a devlope, sa mande pou n amelyore kalite Ansèyman Siperyè a epi pou nou fòme plis moun nan nivo sa a. Lide sa a merite pou n ta pataje l youn ak lòt. Li sitou nesesè pou nou konvenk otorite  peyi a, pou nou ankouraje yo mete  yon bonjan Politik Ansèyman Siperyè  kanpe epi pou yo  envesti yon bon pati nan resous leta a nan sektè sa a yo neglije depi twò lontan. 

Pou ane tou nèf ki rantre la a epi nan jou anivèsè Endepandans nasyon an, Konsèy Egzekitif la mande tout aktè yo pou yo fè kòz sa a vin kòz pa yo.

Pou sa ki konsène kominote Inivèsite Leta a, Konsèy Egzekitif la kwè fòk nou mete tèt nou ansanm epi fòk nou mete  tout sa nou genyen kòm resous ansanm, pou nou fè faskare ak kèlkeswa defi a, ni defi nou genyen kounye a, ni defi ki nan wout. Nou ap soufri lontan anba rayisman, divizyon ak yon tandans pou mete moun  sou kote.  Wè nou pa toujou wè bagay yo menm jan an dwe ofri nou plis okazyon pou n boukante lide, pou nou dekouvri lòt fas ki genyen nan yon menm reyalite. Donk nou dwe alimante deba yo plis, epitou, sa dwe pèmèt nou aprann plis.

Ak yon lòt dispozisyon lespri  ki chita sou boukante pawòl ak lide, an nou chèche ansanm pi bon mwayen pou nou mete enstitisyon nou an sou chimen pwogrè, modènite ak refòm ki nesesè. Lansman ‘’Eta Jenewo’’ Inivèsite Leta a ki pral  fèt pandan ane 2017 la ta dwe make yon pa enpòtan nan direksyon sa a.

Tout moun alawonnbadè, Bòn Ane 2017 ! Bòn fèt Endepandans !

Rektora Inivèsite Leta d Ayiti, 1ye janvye 2017

Fritz DESHOMMES

Rektè

Université d'Etat d'Haíti


Facebook twitter skype youtube